ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കുളത്തൂപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കുളത്തൂപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഉദയകുമാര്‍ പിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 11
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മൈലമൂട്
മെമ്പറുടെ പേര് ഉദയകുമാര്‍ പി
വിലാസം ആഞ്ഞിലിമൂട്ടില്‍ വീട്, ഉരല്‍കുത്താന്‍ പാറ, ആനകുളം-691311
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9048804407
വയസ്സ് 43
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ സാമൂഹ്യ പ്രവര്‍ത്തകന്‍