ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പട്ടാഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പട്ടാഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അനി മാത്യുവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 11
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് നടുത്തേരി
മെമ്പറുടെ പേര് അനി മാത്യു
വിലാസം അനിത ഭവന്‍, തെക്കേത്തേരി, പട്ടാഴി, തെക്കേത്തേരി-691522
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8086179555
വയസ്സ് 42
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ പ്രൈവറ്റ് ജോലി