ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പട്ടാഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പട്ടാഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അനൂപ് പിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 6
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പുളിവിള
മെമ്പറുടെ പേര് അനൂപ് പി
വിലാസം അനു ഭവന്‍, പന്തപ്ലാവ്, പട്ടാഴി, പന്തപ്ലാവ്-691522
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9745631018
വയസ്സ് 29
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഹയര്‍ സെക്കന്‍ററി
തൊഴില്‍