ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കുളക്കട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കുളക്കട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

വി വിജയനാഥ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 19
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ആറ്റുവാശ്ശേരി
മെമ്പറുടെ പേര് വി വിജയനാഥ്
വിലാസം വിജയ സദനം, ആറ്റുവാശ്ശേരി, മാവടി-691507
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447502741
വയസ്സ് 53
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി
തൊഴില്‍ കൃഷി