ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കുളക്കട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കുളക്കട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

കോട്ടയ്ക്കല്‍ രാജപ്പന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 18
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പുത്തൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് കോട്ടയ്ക്കല്‍ രാജപ്പന്‍
വിലാസം ആന്‍സി ഭവന്‍, മൈലംകുളം, പുത്തൂര്‍-691507
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9446855329
വയസ്സ് 64
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ റിട്ടേര്‍ഡ്