ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മൈലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മൈലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സന്തോഷ് കുമാര്‍ എസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 6
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മൈലം തെക്കേകര
മെമ്പറുടെ പേര് സന്തോഷ് കുമാര്‍ എസ്
വിലാസം സജിവിലാസം, പുലമണ്‍, പുലമണ്‍-691531
ഫോൺ 9961522838
മൊബൈല്‍ 9745143828
വയസ്സ് 41
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍