ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കുന്നത്തൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കുന്നത്തൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഷീജാരാധാകൃഷ്ണന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 16
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കുന്നത്തൂര്‍ പടിഞ്ഞാറ്
മെമ്പറുടെ പേര് ഷീജാരാധാകൃഷ്ണന്‍
വിലാസം വസന്ത വിലാസം, തുരുത്തിക്കര, തുരുത്തിക്കര-690540
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9744651462
വയസ്സ് 50
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്ലസ്ടു
തൊഴില്‍ പൊതുപ്രവര്ത്തനം