ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കുന്നത്തൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കുന്നത്തൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അനീഷ്യ കെ.ജിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 8
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പുത്തനമ്പലം ഈസ്റ്റ്
മെമ്പറുടെ പേര് അനീഷ്യ കെ.ജി
വിലാസം കൃഷ്ണ കൃപ, പുത്തനമ്പലം, പുത്തനമ്പലം-691553
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8281134467
വയസ്സ് 37
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം Post Graduation
തൊഴില്‍ കര്‍ഷകന്‍