ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ആലപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ആലപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഉദയകുമാരിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 15
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മൂക്കുംപുഴ
മെമ്പറുടെ പേര് ഉദയകുമാരി
വിലാസം കിഴക്കേയറ്റത്ത്, വെള്ളനാതുരുത്ത്, ചെറിയഴീക്കല്‍-690573
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 7025460261
വയസ്സ് 38
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രി ഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ ഗൃഹഭരണം