ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ആലപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ആലപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പ്രേമചന്ദ്രന്‍ ടിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 2
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അഴീക്കല്‍-ബി
മെമ്പറുടെ പേര് പ്രേമചന്ദ്രന്‍ ടി
വിലാസം വാലേല്‍, ആയിരംതെങ്ങ്, അഴീക്കല്‍തുറ-690547
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9446184755
വയസ്സ് 58
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ മത്സ്യബന്ധനം