കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

ഇ.എം.സോമന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 19
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെഡിക്കല്‍കോളേജ് സൗത്ത്‌
മെമ്പറുടെ പേര് ഇ.എം.സോമന്‍
വിലാസം ഇല്ല്യേപ്പില്‍ മീത്തല്‍, കോവൂര്‍, ചേവായൂര്‍-0
ഫോൺ 9995337120
മൊബൈല്‍ 8921797160
വയസ്സ് 64
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ പൊതുപ്രവര്‍ത്തനം