കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

ക്ലൈന്സ് റൊസാരിയോ എൽവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 90
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വെട്ടുകാട്
മെമ്പറുടെ പേര് ക്ലൈന്സ് റൊസാരിയോ എൽ
വിലാസം വി വി ഹൗസ്സ് ടി സി 90/ 828, കൊച്ചുവേളി, കൊച്ചുവേളി-695021
ഫോൺ 7907601306
മൊബൈല്‍ 9895514230
വയസ്സ് 56
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഫിലോസഫി
തൊഴില്‍ ഇല്ല