കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

സെറാഫിന്‍ ഫ്രെഡി



വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 89
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ശംഖുമുഖം
മെമ്പറുടെ പേര് സെറാഫിന്‍ ഫ്രെഡി
വിലാസം സന്തോഷ് ഹൌസ്, ശംഖുമുഖം, ബീച്ച്-695007
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9847984567
വയസ്സ് 63
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍