കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

ഐറി‍ന്‍ ടീച്ചര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 87
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വലിയതുറ
മെമ്പറുടെ പേര് ഐറി‍ന്‍ ടീച്ചര്‍
വിലാസം ദി ന്യൂ ഹൌസ്, ഒ.എല്‍.ജി നഗര്‍, വലിയതുറ, വള്ളക്കടവ്-695008
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8137001962
വയസ്സ് 48
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ ടീച്ചര്‍