കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

ജാനകി അമ്മാള്‍. എസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 80
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഫോര്‍ട്ട്
മെമ്പറുടെ പേര് ജാനകി അമ്മാള്‍. എസ്
വിലാസം ശ്രുതി, രണ്ടാം പുത്തന്‍തെരുവ്, മണക്കാട്-695009
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9544058975
വയസ്സ് 56
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍