കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

എസ്. വിജയകുമാര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 79
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ശ്രീവരാഹം
മെമ്പറുടെ പേര് എസ്. വിജയകുമാര്‍
വിലാസം T C 42/172(old),79/317,ലക്ഷ്മി വിലാസം, മുക്കോലയ്ക്കല്‍, ശ്രീവരാഹം, മണക്കാട്-695009
ഫോൺ 0471-2461620
മൊബൈല്‍ 9961208822
വയസ്സ് 68
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍