കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

ബി. രാജേന്ദ്രന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 78
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മുട്ടത്തറ
മെമ്പറുടെ പേര് ബി. രാജേന്ദ്രന്‍
വിലാസം മകയിരം, പുത്തന്‍പാലം റോഡ്, വള്ളക്കടവ്-695008
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9633782005
വയസ്സ് 64
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍