കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

എസ് സലീംവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 74
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പുത്തന്‍പള്ളി
മെമ്പറുടെ പേര് എസ് സലീം
വിലാസം റ്റി സി 46/436, ഹല്‍മ ഹൌസ്, എസ് എം ലോക്ക്, പള്ളിസ്ട്രീറ്റ്, പൂന്തുറ-695026
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9349411314
വയസ്സ് 50
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്സ്