കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

വി എസ് സുലോചനന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 67
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അമ്പലത്തറ
മെമ്പറുടെ പേര് വി എസ് സുലോചനന്‍
വിലാസം യു പി എസ് ലൈന്‍-84, റ്റി സി 67/2661, ശ്രുതി നിവാസ്, അന്പലത്തറ, പൂന്തുറ-695026
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9400838485
വയസ്സ് 54
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്സ്