കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

സിന്ധു വിജയന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 59
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വെങ്ങാനൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് സിന്ധു വിജയന്‍
വിലാസം അംമ്പ്രാഞ്ചി വിള വീട്, തെന്നൂര്‍ക്കോണം, വിഴിഞ്ഞം, കോട്ടപ്പുറം-695521
ഫോൺ 7994929928
മൊബൈല്‍ 9061258433
വയസ്സ് 44
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍