കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

ദീപിക യുവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 49
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് നേമം
മെമ്പറുടെ പേര് ദീപിക യു
വിലാസം പുല്ലുവിള വീട്, കോലിയക്കോട്, എസ്റ്റേറ്റ്-695019
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9895929299
വയസ്സ് 25
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍