കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

പത്മ എസ് (സരിത.എസ്)വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 37
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കൊടുങ്ങാനൂര്
മെമ്പറുടെ പേര് പത്മ എസ് (സരിത.എസ്)
വിലാസം കളിയിക്കല്‍ മേലെ പുത്തന്‍ വീട്, വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ്, കൊടുങ്ങാനൂര്‍-695013
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9526662007
വയസ്സ് 39
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍