കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

രാജലക്ഷ്മി ഒവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 32
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തുരുത്തുംമൂല
മെമ്പറുടെ പേര് രാജലക്ഷ്മി ഒ
വിലാസം അപ്പാട്ടുുവിളാകം, വിന്നേഴ്സ് നഗര്‍, വഴയില, പേരൂര്‍ക്കട-695005
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 7736928815
വയസ്സ് 48
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍