കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

അഡ്വ. രാഖി രവികുമാര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 29
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വഴുതക്കാട്
മെമ്പറുടെ പേര് അഡ്വ. രാഖി രവികുമാര്‍
വിലാസം റ്റി സി 25/2529, അമ്പാടി,NCRA-9, കീര്ത്തി ലെയ്ന്,, വികാസ് ഭവന്‍-695033
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9387739657
വയസ്സ് 44
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി എ, എല് എല് ബി
തൊഴില്‍ അഡ്വക്കേറ്റ്