കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

ഡോ. റീന കെ എസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 25
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് നന്തന്കോട്
മെമ്പറുടെ പേര് ഡോ. റീന കെ എസ്
വിലാസം റ്റി സി 14/1262(2), നിയര്‍ ഒബ്സര്‍വേറ്ററി ലൈന്‍, പാളയം, വികാസ് ഭവന്‍-695033
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8281395106
വയസ്സ് 30
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ ദെന്തിസ്റ്റ്