കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

അജിത് രവീന്ദ്രന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 18
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മുട്ടട
മെമ്പറുടെ പേര് അജിത് രവീന്ദ്രന്‍
വിലാസം എന്‍ എസ് പി -25ബി, എന്‍ എസ് പി നഗര്‍,കേശവദാസപുരം, പട്ടം-695004
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 6282434665
വയസ്സ് 31
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ സ്വയം തൊഴില്‍