കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

അര്‍ച്ചന മണികണ്ഠന്‍(അര്‍ച്ചന ജി നായര്‍)വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 10
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പൌഡിക്കോണം
മെമ്പറുടെ പേര് അര്‍ച്ചന മണികണ്ഠന്‍(അര്‍ച്ചന ജി നായര്‍)
വിലാസം ലക്ഷ്മി വിലാസം, ഞാണ്ടൂര്‍ക്കോണം, പൌഡിക്കോണം-695588
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 7561839370
വയസ്സ് 34
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ ആശാവര്‍ക്കര്‍