കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

ഗായത്രിദേവി സിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 8
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചെല്ലമംഗലം
മെമ്പറുടെ പേര് ഗായത്രിദേവി സി
വിലാസം അമ്പാടി, കരിയം, പൌഡിക്കോണം-695587
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8078806858
വയസ്സ് 28
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എം എ ,എച്ചി ഡി സി & ബി എം
തൊഴില്‍ ട്യൂഷന്‍ ടീച്ചര്‍