കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

സ്റ്റാന്‍ലി ഡിക്രൂസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 4
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ശ്രീകാര്യം
മെമ്പറുടെ പേര് സ്റ്റാന്‍ലി ഡിക്രൂസ്
വിലാസം ജംഗ്ഷന്‍ വ്യൂ ബംഗ്ലാവ്, , ശ്രീകാര്യം-695017
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9400769809
വയസ്സ് 51
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്സ്