ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ബീനാ ജോസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 4
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മുള്ളന്‍കൊല്ലി
മെമ്പറുടെ പേര് ബീനാ ജോസ്
വിലാസം കരുവാംകുന്നേല്‍, മുള്ളന്‍കൊല്ലി, മുള്ളന്‍കൊല്ലി-673579
ഫോൺ 9495084330
മൊബൈല്‍
വയസ്സ് 48
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍