ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഇ. അഫ്സല്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 15
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മംഗലം
മെമ്പറുടെ പേര് ഇ. അഫ്സല്‍
വിലാസം എളയോടത്ത്, കൈനിക്കര, പൊയിലിശ്ശേരി-676102
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9747314327
വയസ്സ് 24
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥി