ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || ഇടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഇടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ആശ ആൻറണിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 11
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഉപ്പുതറ
മെമ്പറുടെ പേര് ആശ ആൻറണി
വിലാസം ആലമറ്റത്തിൽ, കോതപാറ, മത്തായിപ്പാറ-685505
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8086698573
വയസ്സ് 33
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എം കോം
തൊഴില്‍