ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

എന്‍.എസ് ശിവപ്രസാദ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 22
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വയലാര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് എന്‍.എസ് ശിവപ്രസാദ്
വിലാസം നികര്‍ത്തില്‍, ചേര്‍ത്തല, പട്ടണക്കാട്-688531
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9847243605
വയസ്സ് 48
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ സോഷ്യല്‍ വര്‍ക്കര്‍