മുനിസിപ്പാലിറ്റി || സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (വയനാട്) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

മേഴ്സി ടീച്ചര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 34
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പഴുപ്പത്തൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് മേഴ്സി ടീച്ചര്‍
വിലാസം പേടിക്കാട്ടുകുന്നേല്‍, പഴുപ്പത്തൂര്‍, പഴുപ്പത്തൂര്‍-673592
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9605601276
വയസ്സ് 57
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി എ, ബിഎഡ്
തൊഴില്‍ റിട്ട. ടീച്ചര്‍