മുനിസിപ്പാലിറ്റി || പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (മലപ്പുറം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

മുഹ്സീന കെ.പിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 45
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ആലുങ്ങല്‍ നോര്‍ത്ത്
മെമ്പറുടെ പേര് മുഹ്സീന കെ.പി
വിലാസം കുട്ടുവിന്റെ പുരക്കല്‍, ചെട്ടിപ്പടി, ചെട്ടിപ്പടി-676319
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9562583226
വയസ്സ് 29
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം TTC
തൊഴില്‍ ഇല്ല