മുനിസിപ്പാലിറ്റി || പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (മലപ്പുറം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

നസീമ പി.ഒവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 42
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചേങ്ങോട്ട്പാടം
മെമ്പറുടെ പേര് നസീമ പി.ഒ
വിലാസം വലിയപുഴക്കലകത്ത്, പുതുക്കുളം, ചെട്ടിപ്പടി-676319
ഫോൺ 04942411320
മൊബൈല്‍ 9656214320
വയസ്സ് 45
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ ഇല്ല