മുനിസിപ്പാലിറ്റി || പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (മലപ്പുറം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

മുസ്തഫ പി.വിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 39
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കൊടപ്പാളി
മെമ്പറുടെ പേര് മുസ്തഫ പി.വി
വിലാസം കുന്നത്ത് കോവിലകം, കൊടപ്പാളി, ചെട്ടിപ്പടി-676319
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 7034173000
വയസ്സ് 47
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ കച്ചവടം