മുനിസിപ്പാലിറ്റി || പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (മലപ്പുറം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

കോടാലി ഫൗസിയാബിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 35
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഒട്ടുമ്മല്‍ സൌത്ത്
മെമ്പറുടെ പേര് കോടാലി ഫൗസിയാബി
വിലാസം കോടാലി, ഒട്ടുമ്മല്‍ സൗത്ത്, പരപ്പനങ്ങാടി-676303
ഫോൺ 7034569797
മൊബൈല്‍ 9947746484
വയസ്സ് 46
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്, കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്