മുനിസിപ്പാലിറ്റി || പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (മലപ്പുറം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അബ്ദുല്‍ അസീസ് കെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 20
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കീരനല്ലൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് അബ്ദുല്‍ അസീസ് കെ
വിലാസം കൂളത്ത് ഹൗസ്, ചീര്‍പ്പിങ്ങല്‍, ഉള്ളണം-676303
ഫോൺ 04942410594
മൊബൈല്‍ 9946168003
വയസ്സ് 38
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ കച്ചവടം