മുനിസിപ്പാലിറ്റി || പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പരപ്പനങ്ങാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (മലപ്പുറം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

കെ.പി മെറീന ടീച്ചര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 11
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് എടത്തിരുത്തിക്കടവ്
മെമ്പറുടെ പേര് കെ.പി മെറീന ടീച്ചര്‍
വിലാസം 105, ജെ-4 ഡെയ്ല്‍, ഉള്ളണം, ഉള്ളണം നോര്‍ത്ത്-676303
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9895273396
വയസ്സ് 49
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ടി.ടി.സി
തൊഴില്‍ അദ്ധ്യാപിക