മുനിസിപ്പാലിറ്റി || പട്ടാമ്പി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പട്ടാമ്പി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (പാലക്കാട്) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ശ്രീനിവാസന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 27
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തോട്ടുങ്ങൽ സിറ്റി
മെമ്പറുടെ പേര് ശ്രീനിവാസന്‍
വിലാസം ശൂലംപറമ്പില്‍, ശങ്കരമംഗലം, ശങ്കരമംഗലം-679303
ഫോൺ 9048260411
മൊബൈല്‍ 9048260411
വയസ്സ് 45
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീ ഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ കൃഷി