മുനിസിപ്പാലിറ്റി || പട്ടാമ്പി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പട്ടാമ്പി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (പാലക്കാട്) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അബ്ദുള്‍ ഹക്കീം റാസി ( സി എ റാസി)വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 8
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തെക്കുമുറി
മെമ്പറുടെ പേര് അബ്ദുള്‍ ഹക്കീം റാസി ( സി എ റാസി)
വിലാസം ചിറക്കല്‍, സി കെ എം കോളനി, ശങ്കരമംഗലം-679303
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9745751555
വയസ്സ് 39
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ ബിസിനെസ്സ്