ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കുമ്മിള്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കുമ്മിള്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഇര്‍ഷാദ് എ.എംവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 7
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മങ്കാട്
മെമ്പറുടെ പേര് ഇര്‍ഷാദ് എ.എം
വിലാസം റിയാദ് മന്‍സില്‍, മാങ്കോട്, പുല്ലുപണ-691536
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9946101800
വയസ്സ് 41
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രൊഫഷണല്‍
തൊഴില്‍ സ്വകാര്യ സ്കൂള്‍ അധ്യാപകന്‍