കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

ഗ്രേസി ജോസഫ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 64
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കതൃക്കടവ്
മെമ്പറുടെ പേര് ഗ്രേസി ജോസഫ്
വിലാസം വടക്കേപള്ളത്ത് ഗ്രേസ് വില്ല, ജഡ്ജസ് അവന്യൂ, കലൂര്‍-682017
ഫോൺ 04842403666
മൊബൈല്‍ 9961210666
വയസ്സ് 53
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ സാമൂഹ്യപ്രവര്‍ത്തക