കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

എലിസബത്ത് ടീച്ചര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 59
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തേവര
മെമ്പറുടെ പേര് എലിസബത്ത് ടീച്ചര്‍
വിലാസം തെങ്ങുംതറയില്‍ ടിജോ ബില്‍ഡിംഗ്, മമ്മാഞ്ഞിമുക്ക്, തേവര-382013
ഫോൺ 04842664996
മൊബൈല്‍ 9446721221
വയസ്സ് 51
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എ എക്കണോമിക്സ്
തൊഴില്‍ അധ്യാപനം