കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

ബെനഡിക്ട് ഫെര്‍ണാണ്ടസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 28
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അമരാവതി
മെമ്പറുടെ പേര് ബെനഡിക്ട് ഫെര്‍ണാണ്ടസ്
വിലാസം 1/1489, കരത്തറ വീട്, പട്ടാളം, ചുള്ളിക്കല്‍-682001
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9847036998
വയസ്സ് 0
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍