കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

പ്രതിഭ അന്‍സാരിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 16
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഇടക്കൊച്ചി സൗത്ത്
മെമ്പറുടെ പേര് പ്രതിഭ അന്‍സാരി
വിലാസം മാളിയേക്കല്‍ വീട്, , ഇടക്കൊച്ചി-6682010
ഫോൺ 04842327705
മൊബൈല്‍ 8281814770
വയസ്സ് 53
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ സാമൂഹ്യപ്രവര്‍ത്തക