കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

സനീഷ അജീബ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 9
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചക്കാമാടം
മെമ്പറുടെ പേര് സനീഷ അജീബ്
വിലാസം 13/609, സീകേസ് മന്‍സില്‍, ചിത്തുപറമ്പ്, ചുള്ളിക്കല്‍-682005
ഫോൺ 04842220482
മൊബൈല്‍ 9946433332
വയസ്സ് 26
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എ എക്കണോമിക്സ്
തൊഴില്‍