കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

ശ്യാമള എസ്സ് പ്രഭുവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 7
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചെറളായി
മെമ്പറുടെ പേര് ശ്യാമള എസ്സ് പ്രഭു
വിലാസം 8/331ഡി, ആര്‍ ജി പൈ റോഡ്, മട്ടാഞ്ചേരി-682002
ഫോൺ 0484 2227307
മൊബൈല്‍ 9446586524
വയസ്സ് 0
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിധവ
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍