കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

ബിന്ദു ലെവിന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 4
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കരിപ്പാലം
മെമ്പറുടെ പേര് ബിന്ദു ലെവിന്‍
വിലാസം 4/797ഡി അശ്വതി നിവാസ്, കരിപ്പാലം റോഡ്, മട്ടാഞ്ചേരി-682002
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9846632730
വയസ്സ് 48
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീഡിഗ്രി
തൊഴില്‍